Evaluatie- en Ontwikkelsessie

9 februari 2023
09.30 - 11.00 uur
Locatie
MS Teams

We gaan in de komende evaluatie- en ontwikkelsessies niet alleen in gesprek over hoe het samenwerkingsverband er ‘cijfermatig’ voorstaat, maar ook verder in gesprek over onze ambitie: inclusiever onderwijs.

De online bijeenkomst bestaat uit drie delen.

  1. Informerend deel: Plenair luisteren we naar de terugblik op 2022. Aan de hand van feiten en cijfers wordt er rekenschap gegeven over ons samenwerkingsverband. We informeren  onder andere over de financiële situatie, de inzet van arrangementen en de afgifte van TLV’s en nemen jullie mee in de belangrijkste speerpunten dit jaar die met de ‘cijfers’ samenhangen. Het wordt helder welke stappen er richting inclusiever onderwijs worden gezet.
  2. Verdiepend gesprek: Vervolgens gaan we in groepen uiteen. In deze sessie willen we je inspireren: vanuit welke visie en definitie van inclusief onderwijs realiseren we goed onderwijs voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband?
  3. Terugkoppeling uit de verschillende groepen: We eindigen met het ophalen van de opbrengst uit de verschillende groepen en sluiten gezamenlijk af.

Meld je aan en praat mee! Aanmelden kan tot en met drie werkdagen voor de betreffende sessie. Eén of twee dagen voor de bijeenkomst ontvang je de link om deel te nemen. Bureau Buhrs zal ons digitaal ondersteunen.

Alleen samen kunnen we de optimale leeromgeving voor iedere leerling in Haaglanden realiseren. Daarom gaan we voor een multidisciplinaire bijeenkomst.