Evaluatie- en ontwikkelsessie I

1 februari 2021
13.00 - 15.00 uur
Locatie
Digitaal (link volgt)

De bijeenkomst duurt maximaal 2 uur en bestaat uit twee delen.

  1. Een presentatie ‘rekenschap’ over de financiële situatie, de inzet van arrangementen en de afgifte van TLV’s. 
  2. In de dialoog sessies gaan we met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk op jullie scholen en zoomen we verder in op de doelen/thema’s die jullie begin dit schooljaar opstelden in de startgesprekken. Wat zijn jullie ambities? Welke stappen zijn al gezet om deze te realiseren? Wat kun/wil je hiervan delen?

Over welk thema/doel wil je verder in gesprek?

In de startgesprekken tussen de adviseurs en de scholen zijn er doelen passend onderwijs opgesteld. SPPOH heeft een analyse gemaakt van de doelen die per werkgebied en binnen het gehele samenwerkingsverband het meest naar voren komen (hierbij zijn de doelen die specifiek gericht zijn op de school of de basisondersteuning buiten beschouwing gelaten). Deze doelen zijn vertaald naar thema’s. Onderstaand een overzicht van de thema’s die leven op scholen binnen een werkgebied en binnen ons samenwerkingsverband.

Thema’s

  • Ondersteuningsstructuur
  • Extra ondersteuning
  • Eigenaarschap leerkrachten
  • Betrekken ouders en leerlingen
  • Samenwerking onderling en in de keten jeugdhulp
  • Begaafdheid
  • Projecten voor meer inclusief onderwijs

Let op, de tijden voor de onderstaande thema's gelden NIET, deze zijn slechts gebruikt om u de gelegenheid te geven twee thema's te kiezen.

Sessies
-

Thema 1 'Ondersteuningsstructuur'

-

Thema 2 'Extra ondersteuning'

-

Thema 3 'Eigenaarschap leerkrachten'

-

Thema 4 'Betrekken ouders en leerlingen'

-

Thema 5 'Samenwerking onderling en in de keten jeugdhulp'

-

Thema 6 'Begaafdheid'

-

Thema 7 'Projecten voor meer inclusief onderwijs'