Evaluatie- en ontwikkelsessie Rijswijk - Laak

3 februari 2022
13.00 - 15.00 uur
Locatie
Digitaal (link volgt)

Zoals elk jaar organiseert SPPOH een bijeenkomst voor directeuren, intern begeleiders en beleidsmedewerkers over belangrijke ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar. Samen geven we duiding aan de cijfers en blikken we vooruit.

De bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een overzicht van het afgelopen schooljaar. Zoals elk jaar wordt gestart met een presentatie ‘rekenschap’ over de financiële situatie, de inzet van arrangementen en de afgifte van TLV’s. We informeren jullie over de belangrijkste speerpunten dit jaar en de samenhang met de ‘cijfers’ van het samenwerkingsverband
  2. Dialoogsessies. In kleine groepen gaan we met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk op jullie scholen. Welke stappen ga je zetten om deze te realiseren?