Evaluatie ontwikkelimpulsen begaafdheid

8 juni 2023
14.30 - 18.00 uur
Locatie
Regulusweg 11, kantoor SPPOH

Doelgroep: De bijeenkomst is bedoeld voor scholen die een ontwikkelimpuls begaafdheid hebben aangevraagd tussen 2019 en 2024.

Vanaf 2019 is het voor scholen mogelijk om bij wijze van impuls subsidie aan te vragen voor schoolontwikkeling met betrekking tot begaafdheid. Inmiddels hebben al 20 scholen daarvan gebruik gemaakt. Bij wijze van evaluatie en vooral om te delen, te leren van elkaar, te borgen en zodoende te verduurzamen, faciliteren we deze intervisie en evaluatie bijeenkomst

Programma
14:30 - 15:00      Inloop met koffie en thee
15:00 - 15:10      Welkom - plenair
15:10 - 15:45       Presentaties scholen in 2 groepen (5 x 5 min.)
                             Filmpjes en informatie op basis van A4-format (1 dia)
15:45 - 16:00      Korte pauze
16:15 - 16:50       Vervolg presentaties scholen (5 x 5 min.)
                             Filmpjes en informatie op basis van A4-format (1 dia)7:50
16:50 - 17:50      Soep en broodjes
                            Gelegenheid om elkaar op te zoeken en vragen te stellen
17:50 - 18:00      Afsluiting