Hoofdlijnennotitie - Feedbacksessie voor SCHOOLMEDEWERKERS

17 September 2020
20.00 - 21.30 uur
Locatie
Van der Valk Hotel Den Haag-Wassenaar

Veel mensen hebben de afgelopen weken meegepraat over het nieuwe ondersteuningsplan passend onderwijs voor de periode 2021-2025.
We hebben met elkaar de hoofdlijnen van de koers en de te bereiken doelen op papier gezet.
Op basis hiervan gaan we het definitieve plan uitwerken.
We willen de hoofdlijnen graag aan jullie voorleggen om feedback te krijgen en zaken aan te scherpen.
Wij nodigen je van harte uit mee te praten over de hoofdlijnennotitie passend onderwijs 2021-2025 in Haaglanden.