IB Netwerk bijeenkomst Scheveningen

16 mei 2022
13.00 - 15.00 uur
Locatie
Duinoordschool , Prins Mauritslaan 8, 2582 LR Den Haag

Binnenkort staan de IB netwerkbijeenkomsten gepland. We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten tijdens deze bijeenkomsten. Samen met jullie gaan we ons verder verdiepen in de basisondersteuning. Eerst blikken we terug op de vorige bijeenkomst en kijken we wat er uit de analyse van de preventieve en licht curatieve interventies is gekomen. Wat zien we in de wijk en wat zegt dat ons? Vervolgens gaan we in op twee belangrijke thema’s die uit de evaluatie- en ontwikkelsessies naar voren zijn gekomen: basisondersteuning verstevigen en samenwerking in de wijk. Wat zegt de uitkomst van deze bijeenkomst ons en waar zien we mogelijkheden? Graag zien we jullie tijdens de netwerkbijeenkomst!