IB Netwerkbijeenkomst Haagse Hout

29 October 2019
13.00 - 15.00 uur
Locatie
Basisschool Willemspark, Frederikstraat 28, 2514 LK Den Haag

Komende ib-bijeenkomst zal in het teken staan van samenwerken in het onderwijs-jeugdhulp veld. Voor deze bijeenkomst worden intern begeleiders, smw’ers en gezinscoachmaatjes uitgenodigd.

In de praktijk blijkt vaak dat korte lijnen, elkaar kennen en elkaar weten te vinden helpt bij het omgaan met (complexe) casussen. Samen met de intern begeleiders, adviseurs, SMW, Leerplicht en gezinscoachmaatjes (CJG) gaan we in gesprek over bestaande casussen. We bespreken waar mogelijkheden en kansen liggen, maar ook waar de grenzen liggen.

Hopelijk tot dan!

Hier vindt u de agenda.