IB Netwerkbijeenkomst Haagse Hout

19 mei 2022
09.00 - 11.00 uur
Locatie
Van Hoogstratenschool, Spaarwaterstraat 21, 2593 RM Den Haag

Binnenkort staan de IB netwerkbijeenkomsten gepland. We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten tijdens deze bijeenkomsten. Samen met jullie gaan we ons verder verdiepen in de basisondersteuning. Eerst blikken we terug op de vorige bijeenkomst en kijken we wat er uit de analyse van de preventieve en licht curatieve interventies is gekomen. Wat zien we in de wijk en wat zegt dat ons?

Vervolgens gaan we in op twee belangrijke thema’s die uit de evaluatie- en ontwikkelsessies naar voren zijn gekomen: basisondersteuning verstevigen en samenwerking in de wijk. Wat zegt de uitkomst van deze bijeenkomst ons en waar zien we mogelijkheden?

Graag zien we jullie tijdens de netwerkbijeenkomst!