IB Netwerkbijeenkomst Segbroek

Datum & tijd
-
Locatie
Basisschool De Parkiet

Op basis van de evaluatiesessie en bijbehorende formulieren wordt duidelijk dat veel van jullie het belangrijk vinden om je collega-scholen zo goed mogelijk te leren kennen. Dit met als doel om meer gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en expertise en om elkaar beter te weten vinden. De afgelopen twee schooljaren zijn wij tot de conclusie gekomen dat het startgesprek een goed middel bleek voor het leren kennen van elkaar en om in gesprek te gaan over passend onderwijs op de school. Onderwerpen die in zo’n gesprek aan bod komen zijn de doelen voor passend onderwijs in het komende schooljaar, de inzet van ondersteuning en verwachtingen van elkaar in de samenwerking.

Komende bijeenkomst willen we daarom scholen die bij elkaar in de buurt liggen verbinden aan de hand van een soortgelijk gesprek. Wij nemen de onderwerpen mee, jullie gaan hierover met elkaar in gesprek. Doel is elkaar leren kennen, elkaar bevragen op de uitvoering van passend onderwijs in de scholen en wellicht ook de eerste stappen zetten naar uitwisseling van kennis.

Hier vind je de agenda.