IB Startdag 23 september 2019

23 September 2019
09.00 - 13.00 uur
Locatie
HCO, Zandvoortselaan 146, 2554 EM, Den Haag

Spreker: Noëlle Pameijer

Een update van HGW in passend onderwijs anno 2019 en de rol van de intern begeleider daarin. HGW is aanzienlijk bijgesteld. Wat is er zoal verbeterd en waarom eigenlijk? Welke aspecten van HGW zijn uitgebouwd omdat ze succesvol zijn en welke zijn verwijderd omdat ze niet bleken te werken? Praktijkvoorbeelden illustreren een en ander. 

Sessies
-

Workshop 1 Hoe handelingsgericht werken jullie?

Workshopbegeleider: Noëlle Pameijer

Voorbereiding voor deze workshop

Het boek HGW: "Samenwerken aan Schoolscucces" hoofdstuk 2 nog eens doornemen en noteer beknopt tijdens het lezen wat je aanspreekt, wat jullie op school al doen en wat nog beter kanOpzet en werkvormen: de 7 uitgangspunten zijn het kader. Theorie, praktijkvoorbeelden van successen én missers en korte opdrachten wisselen elkaar af: (bij voorkeur samen met een collega) bekijk de driehoek in figuur 1.1 (bladzijde 18), teken die op een A3-blad en vul in de driehoek alvast de termen van je school in (doel = vertalen driehoek naar eigen school). Zet dan (in steekwoorden) links van de driehoek wat bevalt/goed gaat en je wilt behouden en zet rechts van de driehoek wat beter moet. Neem ook een object mee dat voor jou symbool staat voor HGW.

Hoe staan we ervoor en hoe krijg ik als IB 'er mijn team in beweging? Vertaalslag naar de praktijk: wat bevalt en willen we behouden en wat willen we verbeteren? Succeservaringen en knelpunten uitwisselen: wat lukt ons al en wat kan nog handelingsgerichter? Als IB-ers leren van en met elkaar, vanuit het kader van de 7 uitgangspunten en de drie niveaus in de onderwijs- en ondersteuningsroute van je school.

-

Workshop 2: Het ontwikkelperspectief: van IB naar leerkracht

Workshopbegeleider: Saskia Verheus

Het doel van het werken met een OPP is om ieder kind de kans geven om zich, binnen zijn of haar mogelijkheden, optimaal te ontwikkelen en uit te stromen naar het best passende niveau van het voortgezet onderwijs. Uitgangspunt is dat de leerkracht het ontwikkelingsperspectief zelf maakt aangezien hij of zij de leerling het beste kent. Het planmatig werken met de leerling gebeurt in de klas.

Los van de eisen die er gelden voor het opstellen van een ontwikkelingsperspectief staan we nadrukkelijk stil bij de verschuiving van IB-er naar leerkracht. Hoe geef je sturing aan dit proces en wanneer ben je ondersteunend? Vragen waar we bij stil staan zijn:

  • Hoe pak je deze verschuiving aan?
  • Wat zijn eventuele valkuilen?
  • Hoe bewaak je de uitvoering en hoe behoud je het overzicht?
-

Workshop 3: Intelligentie in het onderwijs

Workshopbegeleider: Eefje v.d. Klauw

In deze workshop gaan we aan de slag met intelligentiemetingen in het onderwijs. We hebben allemaal regelmatig te maken met IQ-metingen en de verslagen ervan. Maar wat is nu de betekenis van intelligentie? Wat betekent het voor de leerling en zeker zo belangrijk: hoe kan de leerkracht de uitkomst omzetten naar praktisch handelen in de klas?

Samen gaan we (verder) kennis maken met de nieuwe WISC V. We zoomen in op de opbouw van de test, de verslaglegging en de praktische vertaling voor leerkracht en leerling.

-

Workshop 4: Nog meer betekenen als intern begeleider!

Workshopbegeleider: Bianca Andeweg

De spin in het web wordt de intern begeleider ook wel genoemd… Vaak vervul je meerdere rollen en taken binnen de school. Hoe leg je de focus op de leerling en de leerkracht? Hoe kun je meer procesgericht kijken naar de groei van leerkrachten? Wat heeft de leerkracht nodig én hoe kun je jouw rol coachend vormgeven? We gaan op zoek naar de uitdagingen die je daarin zelf tegenkomt én wat zou ‘loslaten’ hierbij kunnen betekenen? 

Tijdens de workshop geven we antwoord op deze vragen en hetgeen dit voor jou persoonlijk betekent. Na de workshop direct een eerste stap zetten in jouw praktijk, dat is het doel!

-

Workshop 5: IB assesment en coaching

Workshopbegeleiders: Katja Tas en Marleen Nelissen

Het assessment en "coaching on the job" maken onderdeel uit van het nascholingsaanbod vanuit het samenwerkingsverband. Twee onderdelen waarmee we de IB’ers willen ondersteunen in hun veranderende rol. Leerlingbegeleiding was voorheen de kerntaak van de IB’er. Sinds de komst van passend onderwijs verschuift dit steeds meer naar het bewaken en ontwikkelen van de kwaliteit van basisondersteuning op de school. Met name ten aanzien van de zorgstructuur. Maar ook de vormgeving van extra ondersteuning in de school vraagt een andere aanpak.
De ontwikkeling naar deze leiderschapsrol maakt dat veel intern begeleiders zichzelf andere vragen gaan stellen als het gaat om hun professionele ontwikkeling in relatie tot de ontwikkeling van de school.

  • Welke ondersteuning hebben de leraren op mijn school nodig om een breed aanbod aan basisondersteuning te bieden?
  • Hoe zijn de leerresultaten bij ons op school en hoe kunnen we hieraan werken?

Tijdens deze bijeenkomst krijg je een indruk van de werkwijze van het IB-assessment en welke persoonlijke begeleiding er mogelijk is door gebruik te maken van de “coaching on the job”.
Aan de hand van activiteiten die ook gebruikt worden tijdens het assessment en de coaching kun je na de bijeenkomst een goede afweging maken of je je hiervoor wilt inschrijven. Daarnaast biedt het direct een aantal praktische handvatten die jou helpen in je rol als IB’er op school.