IB Startdag 24 september 2019

24 September 2019
09.00 - 13.00 uur
Locatie
HCO, Zandvoortselaan 146, 2554 EM, Den Haag

Spreker: Eleonoor van Gerven

Onderwijs aan begaafde leerlingen vormgeven

Begaafde leerlingen zijn er op elke school en in elke wijk! Hoe bepaal je welke kant je als school op gaat bij het vormgeven van onderwijs aan begaafde leerlingen? Bij voorkeur aansluitend bij het onderwijsconcept van waaruit je al werkt en rekening houdend met aannames over deze doelgroep binnen de school.

Tijdens de lezing wordt ingegaan op de verschillende paradigma’s die ten grondslag liggen aan het huidige onderwijs aan begaafde leerlingen. Welke zijn dit en hoe verhouden deze paradigma’s zich ten opzichte van elkaar? De belangrijkste piketpaaltjes worden gezet voortvloeiend uit de visie die een team heeft op het concept begaafdheid. Dat bepaalt welke doelen je stelt voor het onderwijs, hoe je leerlingen selecteert en uiteindelijk bepaalt het ook je aanpak en wat je inhoudelijk aanbiedt.

Sessies
-

Workshop 1 Onderwijs aan begaafde leerlingen vormgeven, hoe dan?

Workshopbegeleider: Eleonoor van Gerven

Begaafde leerlingen zijn er op elke school en in elke wijk!

Als op een school helder is vanuit welk concept het team onderwijs aan begaafde leerlingen wil geven, dan biedt dat duidelijkheid voor verdere keuzes. Bijvoorbeeld wat het aanbod is en voor wie het bedoeld is. In de praktijk is dit regelmatig een uitdaging. Welke stappen moet je nu precies zetten om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen in beeld te krijgen? En hoe zorg je dat er een duidelijke relatie blijft bestaan met de algemene visie op onderwijs en pedagogisch-didactisch handelen in de school. Tijdens deze verdiepingsronde gaan we hierover met elkaar in gesprek en word je aan het denken gezet over de kansen voor jouw school of de aanscherping van reeds gemaakte keuzes.

-

Workshop 2: Het ontwikkelingsperspectief: van IB naar leerkracht

Workshopbegeleider: Saskia Verheus

Het doel van het werken met een OPP is om ieder kind de kans geven om zich, binnen zijn of haar mogelijkheden, optimaal te ontwikkelen en uit te stromen naar het best passende niveau van het voortgezet onderwijs. Uitgangspunt is dat de leerkracht het ontwikkelingsperspectief zelf maakt aangezien hij of zij de leerling het beste kent. Het planmatig werken met de leerling gebeurt in de klas.

Los van de eisen die er gelden voor het opstellen van een ontwikkelingsperspectief staan we nadrukkelijk stil bij de verschuiving van IB'er naar leerkracht. Hoe geef je sturing aan dit proces en wanneer ben je ondersteunend? Vragen waar we bij stil staan zijn:

  • Hoe pak je deze verschuiving aan?
  • Wat zijn eventuele valkuilen?
  • Hoe bewaak je de uitvoering en hoe behoud je het overzicht?
-

Workshop 3: Intelligentie in het onderwijs

Workshopbegeleider: Eefje v.d. Klauw

In deze workshop gaan we aan de slag met intelligentiemetingen in het onderwijs. We hebben allemaal regelmatig te maken met IQ-metingen en de verslagen ervan. Maar wat is nu de betekenis van intelligentie? En hoe kun je dit omzetten naar praktisch handelen in de klas?

Samen gaan we (verder) kennis maken met de nieuwe WISC V. We zoomen in op de opbouw van de test, de verslaglegging en de praktische vertaling voor leerkracht en leerling.

-

Workshop 4: Nog meer betekenen als intern begeleider!

Workshopbegeleider: Bianca Andeweg

De spin in het web wordt de intern begeleider ook wel genoemd… Vaak vervul je meerdere rollen en taken binnen de school. Hoe leg je de focus op de leerling en de leerkracht? Hoe kun je meer procesgericht kijken naar de groei van leerkrachten? Wat heeft de leerkracht nodig én hoe kun je jouw rol coachend vormgeven? We gaan op zoek naar de uitdagingen die je daarin zelf tegenkomt én wat zou ‘loslaten’ hierbij kunnen betekenen? 

Tijdens de workshop geven we antwoord op deze vragen en hetgeen dit voor jou persoonlijk betekent. Na de workshop direct een eerste stap zetten in jouw praktijk, dat is het doel

-

Workshop 5: IB assessment en coaching

Workshopbegeleiders: Katja Tas en Marleen Nelissen 

Het assessment en "coaching on the job" maken onderdeel uit van het nascholingsaanbod vanuit het samenwerkingsverband. Twee onderdelen waarmee we de IB’ers willen ondersteunen in hun veranderende rol.
Leerlingbegeleiding was voorheen de kerntaak van de IB’er. Sinds de komst van passend onderwijs verschuift dit steeds meer naar het bewaken en ontwikkelen van de kwaliteit van basisondersteuning op de school. Met name ten aanzien van de zorgstructuur. Maar ook de vormgeving van extra ondersteuning in de school vraagt een andere aanpak.
De ontwikkeling naar deze leiderschapsrol maakt dat veel intern begeleiders zichzelf andere vragen gaan stellen als het gaat om hun professionele ontwikkeling in relatie tot de ontwikkeling van de school.

  • Welke ondersteuning hebben de leraren op mijn school nodig om een breed aanbod aan basisondersteuning te bieden?
  • Hoe zijn de leerresultaten bij ons op school en hoe kunnen we hieraan werken?

Tijdens deze bijeenkomst krijg je een indruk van de werkwijze van het IB-assessment en welke persoonlijke begeleiding er mogelijk is door gebruik te maken van de “coaching on the job”.
Aan de hand van activiteiten die ook gebruikt worden tijdens het assessment en de coaching kun je na de bijeenkomst een goede afweging maken of je je hiervoor wilt inschrijven. Daarnaast biedt het direct een aantal praktische handvatten die jou helpen in je rol als IB’er op school.