IB Startdag 6 september 2022 (middagbijeenkomst) "Inclusiever onderwijs thuis en nabij"

6 september 2022
13.00 - 17.00 uur
Locatie
Bazaltgroep, Zandvoortselaan 146, 2554 EM Den Haag

Inclusiever onderwijs thuis en nabij is het hart van onze gezamenlijke droom die we met elkaar tijdens de evaluatie en ontwikkelsessies in het afgelopen schooljaar vorm en inhoud hebben gegeven. Aan het begin van het nieuwe schooljaar gaan we elkaar ontmoeten en maken we ruimte voor een verdiepend gesprek over wat inclusie nu voor een ieder persoonlijk betekent.  

Sessies
-

Proeverij 'hoe ik als intern begeleider inclusief met mijn team werk'

In deze inspiratiesessie van Angela de Konink en Bob Blinkhof worden alle intern begeleiders (startende en ervaren) gemotiveerd en geïnspireerd  over hoe je vanuit parallelle processen met je team kan werken en hen zo meeneemt in het inclusieve gedachtegoed. Het op een nieuwe verfrissende manier kijken naar en gebruik maken van het OPP is een belangrijk onderdeel van deze proeverij.   

-

Proeverij Autisme

In deze proeverij van Marijke Hartemink ga je stil staan bij hoe je de wereld ervaart als je autistisch ben.  Autisme beperkt de informatieverwerking in de hersenen en heeft invloed op het kunnen leggen van sociale contacten en communicatie. Jongens hebben vaker te maken met autisme dan meisjes. Marijke Hartemink neemt je mee door de verschillende varianten binnen het autismespectrumstoornis ASS . Daarna verbindt Marijke deze kennis met praktische tips en handvatten voor jou als IB’er naar leerkrachten met leerlingen  in hun groep die extra ondersteuning nodig hebben vanwege autisme

-

Proeverij Communicatieve redzaamheid

Met deze proeverij ga je als IB’er beleven hoe het is om zelf een taal ontwikkelingsstoornis te hebben. Het doel daarvan is om je met deze ervaring meer inzicht te geven hoe een leerling met TOS geholpen kan worden en hoe jij als IB’er je  leerkrachten hierin kunt begeleiden en adviseren.  Twee collega’s van de AB diensten verzorgen deze proeverij.  

-

Proeverij Gedrag

Concentratieproblemen, hyperactiviteit, aandachtstekort en impulsief gedrag zijn met regelmaat redenen dat er een beroep op je wordt gedaan als IB’er. Hoe adviseer je leerkrachten die vastlopen met leerlingen die altijd ‘aan’ lijken te staan en niet tot rust kunnen komen. In deze proeverij neemt Ulbe Spaans je mee in alle praktische tips, do’s & don't s en in het geven van praktische handvatten

-

Proeverij Inclusief Onderwijs

De woorden inclusief onderwijs horen wij steeds vaker om ons heen. Of het nu is vanuit de landelijke politiek, vanuit de koers van het ondersteuningsplan of vanuit de droom en veranderpaden die we het afgelopen jaar samen met de scholen geformuleerd hebben. Maar wat is inclusief onderwijs nu eigenlijk? Sanne Spiero neemt je in haar proeverij inclusief Onderwijs mee naar een eerste verkenning en kennismaking van wat inclusie betekent. Wat is inclusie? Hoe kun je vanuit verschillende dimensies kijken naar inclusie? Hoe voer je een gesprek over inclusie binnen je school? Dit zijn vragen die aan bod komen in deze proeverij