IB Startdag 6 september 2022 (middagbijeenkomst)"Inclusie in het onderwijs"

6 september 2022
13.00 - 17.00 uur
Locatie
Bazaltgroep, Zandvoortselaan 146, 2554 EM Den Haag

Inclusie in het onderwijs is de droom die we tijdens de evaluatie- en ontwikkelsessies in het afgelopen schooljaar hebben geformuleerd: we willen dat alle kinderen in Haaglanden passend onderwijs volgen op een zo thuisnabij mogelijk gelegen, zo regulier mogelijke basisschool.

Aan het begin van het schooljaar organiseren we drie startbijeenkomsten rondom het thema Inclusie in het onderwijs. Tijdens de startdag kun je één van onderstaande workshops volgen.

Sessies
-

1. Werken aan inclusie in het onderwijs

In deze inspiratiesessie van Angela de Konink en Bob Blinkhof (adviseurs van SPPOH) krijg je tips en handvatten om je team voor te gaan en mee te nemen op de weg naar inclusie in het onderwijs. Een belangrijk element in de workshop is de vraag hoe je daarbij op een nieuwe en verfrissende manier gebruik kunt maken van het OPP.

-

2. Autisme in de klas

In deze workshop leer je hoe je de wereld ervaart als je een autistismespectrumstoornis hebt. Dit belemmert de informatieverwerking in de hersenen en heeft invloed op het kunnen leggen van sociale contacten en op communicatie.

Marijke Hartemink neemt je mee door de verschillende varianten van stoornissen in het autismespectrum. Daarna verbindt zij deze kennis met praktische tips en handvatten die je als intern begeleider kunt gebruiken in je werk met leerkrachten die leerlingen in hun groep hebben die ondersteuning nodig hebben vanwege hun autistismespectrumstoornis

-

3. Communicatieve redzaamheid

In deze workshop ga je ervaren hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben. Daarmee krijg je inzicht in hoe een leerling met TOS geholpen kan worden en hoe jij als intern begeleider je leerkrachten hierin kunt begeleiden en adviseren. Maike Pots en Marloes Kusse twee collega’s van Viertaal verzorgen deze workshop.

 

-

4. Gedrag

Concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsief gedrag zijn met regelmaat redenen dat er een beroep op je wordt gedaan als intern begeleider. Hoe adviseer je leerkrachten die vastlopen met leerlingen die altijd ‘aan’ lijken te staan en niet tot rust kunnen komen? In deze workshop geeft Ulbe Spaans je praktische tips en handvatten en vertelt hij je de do’s & dont’s.

-

5. Inclusie in het onderwijs

Inclusie in het onderwijs is de droom die we tijdens de evaluatie- en ontwikkelsessies in het afgelopen schooljaar hebben geformuleerd. Dat betekent dat we er met elkaar naar streven dat alle kinderen in Haaglanden passend onderwijs volgen op een zo thuisnabij mogelijk gelegen, zo regulier mogelijke basisschool. Maar wat betekent dat nu in de praktijk?

Sanne Spiero neemt je in haar workshop mee in een eerste verkenning van wat inclusie in het onderwijs betekent. Hoe kun je vanuit verschillende dimensies kijken naar inclusie? Hoe voer je een gesprek over inclusie binnen je school? Deze en andere vragen komen aan bod in deze workshop.