Intervisiebijeenkomst Deskundigenadvies

Datum & tijd
-
Locatie
SPPOH, Regulusweg 11, 2516AC Den Haag

De orthopedagogen van het samenwerkingsverband  en andere professionals zijn al enige tijd met elkaar bezig om vorm te geven aan deskundigenadviezen voor een toelaatbaarheidsverklaring. Het is van beide kanten in eerdere bijeenkomsten ervaren dat het goed is om met elkaar in verbinding te blijven staan en te leren van en met elkaar.

Op donderdag 7 maart 2019 van 15.00 - 16.30 uur op ons kantoor op de Regulusweg 11 organiseren wij een intervisiebijeenkomst en nodigen deskundigen en professionals uit om met elkaar in gesprek te gaan.