Samen vervolg geven aan de evaluatie- en ontwikkelsessies: Vijf Thema’s

24 maart 2022
09.00 - 11.00 uur
Locatie
MS Teams (online)

Hoe kunnen we passend onderwijs voor alle leerlingen in Haaglanden realiseren? Deze vraag stond centraal bij de evaluatie- en ontwikkelsessies die we in februari hebben georganiseerd. Nu is het tijd om door te pakken. Er komen vijf thema’s naar voren uit alle brainstormsessies, waaronder het bevorderen van inclusie, versterking van de basisondersteuning en versterking van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Op de vijf thema’s willen we verder voortborduren tijdens online rondetafelsessies.

Praat jij ook weer mee?