Themabijeenkomst Project of impuls

1 december 2020
09.00 - 11.00 uur
Locatie
Digitaal (link volgt)

In deze themabijeenkomst ontmoeten wij scholen die ideeën hebben voor de innovatie van passend onderwijs op de eigen school, met als doel het duurzaam ondersteunen van een groep leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. We delen ervaringen van scholen die reeds een project of impuls hebben aangevraagd. Wat heeft het de school opgeleverd en voor welke leerlingen is het aanbod versterkt door het project? In deze bijeenkomst wordt gelegenheid geboden om een (eerste) versie van jullie plan te delen, hier feedback op te krijgen (vanuit de deelnemers en het samenwerkingsverband) en om vragen te stellen. Op deze manier ondersteunen wij elkaar bij het zetten van een volgende stap in de totstandkoming van een aanvraag. Daarnaast wordt door het samenwerkingsverband uitgelegd hoe een project of impuls aangevraagd kan worden, aan welke eisen dit moet voldoen en hoe besluitvorming in zijn werk gaan.

Voor wie: Directeuren en intern begeleiders