Workshop vele gezichten van begaafdheid

31 mei 2023
14.00 - 16.00 uur
Locatie
Kantoor SPPOH, Regulusweg 11 Den Haag

Over dit evenement

Met het project ‘De vele gezichten van hoogbegaafdheid’ willen Sima de Bruyn-Daoud (Stichting iQ+) en Leonieke Boogaard (Koepel Hoogbegaafdheid) bereiken dat mensen in het onderwijs, de zorg en de politiek zich meer bewust worden van het feit dat ook onder mensen met een migratieachtergrond hoogbegaafdheid een rol kan spelen.

Sima en Leonieke willen met het project de vele verschillende gezichten van hoogbegaafdheid laten zien, de verschillende stemmen laten horen en de vele verhalen vertellen zodat er meer bewustwording ontstaat. Op deze website kan je zien welke activiteiten er zijn in het kader van dit project, maar je kan er ook veel literatuur, filmpjes en allerlei andere informatie over dit onderwerp vinden.

Laten we ons er allemaal sterk voor maken dat alle talenten gezien worden en tot bloei mogen komen!

Inhoud workshop

De workshop is een interactieve inspiratiesessie waarin we vooral ingaan op het belang van het herkennen en signaleren. Dit levert handvatten, adviezen en vooral bewustwording op van hoe we naar een ander kijken en de impact ervan.

In de dagelijkse praktijk blijkt het vaak moeilijk om hoogbegaafden, van welke achtergrond dan ook, het juiste onderwijsaanbod en de juiste begeleiding te geven zodat zij hun talenten ten volle kunnen ontplooien. Voor hoogbegaafden met een biculturele en/of migratieachtergrond is dat vaak nog lastiger omdat zij minder gezien en herkend worden. Welke factoren liggen hieraan ten grondslag? Welke bevindingen zijn er uit wetenschappelijke onderzoek? Spelen vooroordelen en stereotypen een rol? Is het verwachtingspatroon anders? Is er sprake van taalachterstand of alleen van ánder taalgebruik?

Wil je meer weten over het project Vele  gezichten van hoogbegaafdheid, waar deze inspiratiesessie onder valt? Deze kun je vinden odeze website. Hier kan je zien welke activiteiten er zijn in het kader van dit project, maar je kan er ook veel literatuur, filmpjes en allerlei andere informatie over dit onderwerp vinden

Leonieke Boogaard is ECHA-specialist en zet zich in om hoogbegaafdheid bij kinderen met een migratieachtergrond onder de aandacht te brengen. Het idee dat zij echt met dit thema aan de slag moest kwam toen zij in 2016 als leerkracht in het voltijds HB onderwijs terecht kwam op een ‘zwarte’ school, waar in de voltijds HB klas alleen maar ‘witte’ kinderen zaten. Dat kon toch niet kloppen?

Sima de Bruyn Daoud is oprichter en bestuurder bij stichting iQ+. Ouders van alle achtergronden komen bij de stichting met hulpvragen rondom hoogbegaafdheid. Het valt haar op dat ouders met een migratieachtergrond vaker te maken hebben met vooroordelen dan andere ouders. Zelf van Marokkaanse komaf voelt zij zich geroepen om het talent en potentie van ook deze kinderen onder de aandacht te brengen.

 Voor wie

Speciaal voor alle onderwijsprofessionals (leerkrachten, IB'ers, directeuren) die zich willen verdiepen in hoogbegaafdheid bij kinderen met een biculturele achtergrond verzorgt Sima een workshop voor ons Samenwerkingsverband. Hoe signaleer je deze leerlingen en als je hebt gesignaleerd, hoe ga je dan verder?

Praktische informatie

Tijd: 14:00 tot 16:00 uur
Inloop: 13:45 uur
Locatie: Kantoor SPPOH, Regulusweg 11 Den Haag