Organisatie van het samenwerkingsverband

De samenwerkende scholen

In totaal zijn ongeveer 200 scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband Haaglanden. Circa 60000 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar volgen hier onderwijs. Het samenwerkingsverband is opgedeeld in 10 werkgebieden: de stadsdelen van Den Haag, Leidschendam Voorburg en Rijswijk. Alle door de overheid bekostigde basisscholen (Nederlands en internationaal) in onze regio zijn verplicht aangesloten bij ons samenwerkingsverband.

Naast de basisscholen zijn ook de scholen voor speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs in Haaglanden bij het samenwerkingsverband aangesloten. Een aantal regionale scholen voor speciaal onderwijs heeft zich vrijwillig aangesloten.
Op de scholenkaart vindt u een school in uw wijk en kunt u ook de scholen voor speciaal (basis)onderwijs vinden. Meer gedetailleerde informatie over de scholen en informatie over aanmelden is terug te vinden op de website van de gemeente: www.scholenwijzer.denhaag.nl.

Welke scholen horen niet bij het samenwerkingsverband?

De scholen voor speciaal onderwijs die het onderwijs aan slechtziende kinderen verzorgen (cluster 1) en de scholen die het onderwijs aan kinderen verzorgen met gehoorproblemen en/ of taal- en spraakproblemen (cluster 2) zijn geen onderdeel van het samenwerkingsverband. Ook scholen die privé onderwijs (Nederlands en internationaal) geven en een school voor reformatorisch onderwijs zijn niet aangesloten bij het samenwerkingsverband.

Structuur van de organisatie

De organisatie van het samenwerkingsverband bestaat uit een bestuur en een bureauorganisatie. Inspraak door ouders en personeel in passend onderwijs wordt vormgegeven door de ondersteuningsplanraad. In het organogram is de structuur van de organisatie duidelijk weergegeven.