Verantwoording en begroting

lln achter boek

De plannen van het samenwerkingsverband worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Dit plan beslaat een periode van vier jaar. Jaarlijks wordt per kalenderjaar op basis van dit plan door het bestuur een begroting vastgesteld.

Na afloop van het kalenderjaar legt het bestuur verantwoording af in een bestuursverslag en wordt een jaarrekening opgesteld waarin de financiƫle resultaten zijn vastgelegd. Op deze wijze geeft het bestuur op transparante wijze inzicht in welke resultaten zijn behaald.