Bestuursverslag

Jaarlijks legt het samenwerkingsverband verantwoording af over het gevoerde beleid en de inzet van geld. Dit wordt gedaan in de jaarrekening en het bestuursverslag. Hierin informeert het samenwerkingsverband de overheid en andere belanghebbenden over de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en de inzet van middelen. 

De jaarrekening en het bestuursverslag van de afgelopen jaren kunt u hieronder bekijken.

20142015   2016 2017