Jaarverslag

Jaarlijks legt het samenwerkingsverband verantwoording af over het gevoerde beleid en de inzet van geld. Dit wordt gedaan in het jaarverslag bestaande uit de jaarrekening en het bestuursverslag. Hierin informeert het samenwerkingsverband de overheid en andere belanghebbenden over de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en de inzet van middelen. 

Het jaarverslag van de afgelopen jaren kunt u hieronder bekijken. 
2016 2017 2018 2019 2020 2021