Basisondersteuning

In de basisondersteuning staat beschreven wat er tenminste van elke school binnen Haaglanden verwacht mag worden op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteuning. De basisondersteuning bestaat uit vier onderdelen en is op orde als:

  1. De basiskwaliteit volgens de onderwijsinspectie voldoende is
  2. Er gewerkt wordt volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken
  3. De onderwijsondersteuning op school goed is georganiseerd
  4. De preventieve en licht curatieve interventies op voldoende niveau aangeboden worden.

Het op orde hebben en houden van de basisondersteuning is een verantwoordelijkheid van de school en het schoolbestuur. De onderwijsinspectie ziet hier op toe. Onze rol is ondersteunend en faciliterend.

Driehoek Ondersteuning (pijl onder)