Deskundigen

Of een leerling toelaatbaar is, wordt beoordeeld door wettelijk bepaalde deskundigen (AMvB passend onderwijs, 2014, Artikel 34.8. Deskundigen samenwerkingsverband). In ons samenwerkingsverband hebben we vastgesteld dat één van de orthopedagogen van het bureau samenwerkingsverband optreedt als eerste deskundige. De zorgplichtige school beziet wie het beste als tweede deskundige kan optreden. Bij ingewikkelde casussen kan het nuttig zijn de beide deskundigen al vroegtijdig te betrekken om informatie uit te wisselen. Het uiterste moment waarop de school de beide deskundigen in positie brengt, is als alle participanten van het multidisciplinair overleg het eens zijn om een TLV-aanvraag in te dienen. Ook de doelschool moet het eens zijn met de TLV-aanvraag, want over de feitelijke toelating beslist de S(B)Oschool. Vervolgens brengen de deskundigen formeel een advies uit aan het bestuur van het samenwerkingsverband. Als beide deskundigen niet gelijkluidend adviseren, vindt er een nieuw multidisciplinair overleg plaats waarbij de beide deskundigen ook aanwezig zijn.