Extra ondersteuning

Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling de basisondersteuning overstijgen, kan er multidisciplinair overlegd worden of er middels een arrangement extra ondersteuning geboden kan worden. In dit overleg wordt er gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en/of ouders. Hierbij wordt gewerkt met de stappen uit handelingsgericht arrangeren: overzicht, inzicht en uitzicht. Op basis daarvan wordt, op voorstel van de school, eventueel een gezamenlijk besluit genomen over het passende arrangement. Arrangementen hebben een looptijd variƫrend van een aantal weken tot in principe een jaar. Na een jaar moet het OPP geƫvalueerd worden, maar tussentijds kunnen er ook al evaluaties plaatsvinden. Bij de evaluatie van het OPP in een multidisciplinair overleg kan besloten worden of er een aansluitend uitgebreider of kleiner arrangement gewenst is. Bedragen worden gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Bij onderwijsbehoeften die min of meer vergelijkbaar zijn met leerlingen op het S(B)O, zal het bedrag vergelijkbaar zijn met plaatsing op het S(B)O. Zijn er lichtere onderwijsbehoeften, dan zullen de kosten van het arrangement ook lager liggen. Financiering van arrangementen komt soms ook vanuit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld persoonsgebonden budget (PGB-gelden).

Aan iedere school is een adviseur van SPPOH gekoppeld. Zij denken mee over de ondersteuning die de school of iemand van buitenaf uw kind kan bieden. Zij zijn kundig op het gebied van onderwijs en kennen het netwerk binnen Haaglanden.

Driehoek Ondersteuning (pijl midden)