Passend Onderwijs

Scholen binnen Haaglanden zijn verplicht om aan al hun kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Hoe zij dit moeten doen ligt vast in de basisondersteuning. Regelmatig wordt geƫvalueerd of een leerling nog de juiste ondersteuning aangeboden krijgt. Wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling de basisondersteuning overstijgen, wordt er een multidisciplinair overleg gepland met ouders. In dit overleg wordt besproken of de school nog ondersteuning kan bieden of dat extra ondersteuning in de vorm van een arrangement nodig is. In enkele gevallen passen de onderwijsbehoeften van de leerling beter bij speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs en wordt de leerling verwezen.

samen fiets
Driehoek Ondersteuning