Vacatures

Wij zijn op zoek naar een 

adviseur passend onderwijs

(WFT 0,6 – 0,7  salarisschaal 11 cao PO)

die van betekenis wil zijn voor
succesvol passend onderwijs
in Haaglanden

Bij Samenwerkingsverband SPPOH geven 27 schoolbesturen en circa 200 scholen samen vorm aan passend onderwijs voor ruim 58.000 leerlingen in Den Haag, Leidschendam Voorburg en Rijswijk. Op regulier, speciaal basis en speciaal onderwijs. Wij werken vanuit de uitgangspunten vertrouwen, verbinden en verantwoorden. We geloven in thuisnabij onderwijs, regulier als het kan en speciaal (basis) onderwijs als het moet.

Het samenwerkingsverband heeft een faciliterende rol bij het vormgeven van passend onderwijs op de scholen. De adviseur passend onderwijs is daarin een belangrijke schakel: als makelaar bij de vormgeving van extra ondersteuning, vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband, deskundige passend onderwijs en als critical friend.

Wij zoeken iemand die:

  • beschikt over excellente adviesvaardigheden, zowel bij casuïstiek met betrekking tot individuele leerlingen als bij vraagstukken rondom het realiseren van passend onderwijs;
  • als volwaardig gesprekspartner van de scholen kan optreden, zowel richting IB als directie;
  • scholen kan spiegelen en feedback geeft gericht op de kwaliteit van passend onderwijs;
  • proactief kan optreden in crisissituaties of bij dreigend thuiszitten van kinderen;
  • vraagstukken en deskundigheid in een breder perspectief kan zien en kan verbinden;
  • op hoofdlijnen kan denken en procesmatig sterk is;
  • recente kennis en relevante werkervaring heeft in het primair onderwijs;
  • een voor de functie relevant HBO+ of WO werk en denkniveau heeft.

Reageren of meer weten?
Heb je belangstelling voor deze boeiende functie? Ben je een teamspeler en wil je werken in een hecht en gedreven team? Schrijf dan een motivatiebrief en stuur deze (inclusief CV en referenties) naar info@sppoh.nl. Je brief moet uiterlijk 5 maart 2019 bij ons binnen zijn, de gesprekken vinden plaats 14 maart 2019. Datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk.

De functiebeschrijving vind je hier.

Heb je specifieke vragen, neem dan contact op met Irene van Harten, manager team en werkgebieden, telefoonnummer 06-43099099.

solliciteren