Concept Ondersteuningsplan 2021-2025

logo OP

Afgelopen maanden hebben veel mensen met ons meegedacht en gepraat over het Ondersteuningsplan 2021-2025.  We hebben de hoofdlijnen van de koers en de te bereiken doelen op papier gezet en vastgesteld. Daarna is het ondersteuningsplan geschreven.

In april is de besluitvorming rond het ondersteuningsplan afgerond. Het ligt nu bij de inspectie voor het onderwijs voor een formele check.