Passend onderwijs

basketbal

Passend onderwijs gaat over goed onderwijs aan alle leerlingen. Samen met alle scholen en schoolbesturen is SPPOH verantwoordelijk voor dekkend aanbod voor leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. De gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zijn belangrijke samenwerkingspartners, passend onderwijs wordt in samenwerking gerealiseerd.

De meeste leerlingen gaan naar een reguliere basisschool en krijgen onderwijs binnen de basisondersteuning van de school. Het schoolbestuur en de scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het vormgeven van deze basisondersteuning. Afspraken over wat basisondersteuning inhoudt, zijn op het niveau van het samenwerkingsverband door alle aangesloten besturen gemaakt. 
Sommige leerlingen hebben meer nodig, zij krijgen extra ondersteuning. Ook dit gebeurt voor de meeste leerlingen binnen de reguliere school. Soms geeft de school dit zelf vorm, soms doet zij dit met behulp van het samenwerkingsverband.

Een klein percentage van de leerlingen ontvangt de meest intensieve vorm van extra ondersteuning, voor hen is een plek op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs de best passende plek.