Extra ondersteuning

Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling de basisondersteuning van de school overstijgen, kan de school extra ondersteuning inzetten. Dit wordt door de school zelf geregeld. De school kan dit doen op basis van in de school aanwezige expertise of met behulp van middelen vanuit het samenwerkingsverband, dit heet een arrangement. Het samenwerkingsverband financiert alleen extra ondersteuning gericht op onderwijsondersteuning. Mocht het zo zijn dat er ook zorg en/of jeugdhulp nodig is, dan wordt dit bekostigd vanuit andere bronnen, zoals een persoonsgebonden budget of met inzet van jeugdhulp gefinancierd vanuit de gemeente.

De werkwijze om te komen tot een arrangement staat beschreven in het denk- en werkkader

Scholen hebben de verplichting om een School ondersteuningsprofiel op te stellen. In dit profiel maken zij onder meer aan ouders kenbaar welke (extra) ondersteuning zij hun leerlingen kunnen bieden. Deze SOP’s zijn terug te vinden op de website van de school of op te vragen bij de directie van de school.