Toelaatbaarheidsverklaring

Verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs blijven. In een aantal gevallen is een leerling toch beter op zijn of haar plek in het speciaal basis onderwijs of het speciaal onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt door de school aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Voordat de directeur van het samenwerkingsverband hier een besluit over neemt, laat hij zich adviseren door twee onafhankelijke deskundigen. Een deskundigenadvies moet aan verschillende eisen voldoen, er is een format beschikbaar waarin dit is beschreven. Het aanvragen van een deskundigenadvies bij het samenwerkingsverband gebeurt nadat het dossier compleet is via deskundigenadvies@sppoh.nl.

Met de toelaatbaarheidsverklaring heeft een kind recht op een plek in het S(B)O. De werkwijze om te komen tot een toelaatbaarheidsverklaring is beschreven in bijlage 4/5 van het ondersteuningsplan: het Denk- en Werkkader.

In bijgaande schematische weergave is te zien hoe het proces van TLV verloopt.

Uitgangspunt van de werkwijze van het samenwerkingsverband is dat scholen zoveel mogelijk gebruik maken van eigen documenten. Sommige scholen vinden het prettig om een voorbeeld te hebben, er zijn daarom diverse formats beschikbaar onder downloads.