Projecten

lln

Naast het faciliteren van de scholen door middel van basisondersteuning en extra ondersteuning, ondersteunt het samenwerkingsverband ook met projecten en impulstrajecten. Er zijn specifieke projecten op scholen, maar ook projecten die voorzien in een Haaglanden brede voorziening.

Scholen kunnen een voorstel voor een project indienen bij het samenwerkingsverband. Een project kenmerkt zich onder ander door een onderzoeksvraag, tijdelijkheid en het moet gaan om een plan om leerlingen met een extra ondersteuningsvraagstuk in het reguliere onderwijs een plek te geven of te behouden. Het project moet voldoen aan een aantal voorwaarden en voor het indienen van een project wordt gebruik gemaakt van een format projectplan.
Naast projecten kan er ook een impulstraject gestart worden, daarbij gaat het om een reeds bestaande werkwijze waarbij een school een beperkt opstart bedrag nodig heeft om een voorziening voor leerlingen te kunnen beginnen.
K
omende periode nemen we de procedure rondom projecten onder loep. Naar aanleiding van de ervaringen van afgelopen jaren worden de procedure en criteria aangescherpt. Zodra er weer projecten kunnen worden aangevraagd, zullen we dit communiceren.

Lopende projecten zijn:

Begaafdheid

Doel van het project is te komen tot een dekkend aanbod voor leerlingen die begaafd zijn en dan met name voor die leerlingen waar sprake is van bijkomende problematiek.
Scholen worden uitgenodigd om zich te ontwikkelen tot een HB expertschool. Ook wordt er gekeken naar een mogelijkheid om een speciale voorziening in te richten voor leerlingen waar sprake is van zogenaamd “dubbel bijzonder” en de bijkomende problematiek maakt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft.
Het project wordt mede gefinancierd met behulp van de subsidiemiddelen beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.
 
Hier vindt u meer informatie over dit project.

Met Project Buitenkans zetten we een tandje bij om in de gemeenten Den Haag en Rijswijk werk te maken van het vergroten van kansengelijkheid in het PO en zoveel mogelijk leerlingen in het VO naar school te gaan. We hebben hiervoor extra geld ter beschikking gekregen van het Nationaal Programma Onderwijs, bedoeld om achterstanden in te halen die tijdens corona zijn ontstaan. Als SPPOH werken we in dit programma nauw samen met SWVZHW en gemeente Den Haag.  

In het PO focussen we ons met Buitenkans op de ontwikkeling van de scholen naar werk- en vindplaatsen voor kinderen en hun ouders die extra ondersteuning nodig hebben. Met zes scholen in Transvaal, Duindorp en Moerwijk/ Bouwlust ontwikkelen we een Haagse variant van de Amsterdamse Familieschool. Ook ondersteunen we de scholen bij het verbeteren van de samenwerking tussen de professionals van de jeugdhulp en de school en die tussen de school en de wijk. Het verhogen van de betrokkenheid van de ouders staat hoog op de agenda. Bekijk hier een korte film die we hierover in Transvaal maakten.

Buitenkans ondersteunt alle scholen in de Haagse regio actief in het verbeteren van de samenwerking tussen de professionals van de jeugdhulp en de school en die tussen de school en de wijk. Ook het verhogen van de betrokkenheid van de ouders bij de school van hun kind staat hoog op de agenda. Via een kennis-en leernetwerk, betrekken we alle scholen in Den Haag bij Project Buitenkans.

Wil je ook kansen in jouw wijk vergroten? Het verzuim terugdringen? Beter samenwerken met professionals? Of bijvoorbeeld een boost geven aan ouderparticipatie? Ontdek wat Project Buitenkans jou te bieden heeft via www.project-buitenkans.nl en volg de ontwikkelingen via LinkedIn.