Projecten en impulsen

lln

De continu veranderende omgeving vraagt dat wij als samenwerkingsverband samen met de ketenpartners continu op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden als het gaat om onderwijs. Dit vergt vernieuwing en innovatie van het aanbod van passend onderwijs (richting inclusief onderwijs). We stimuleren innovatie op scholen. Dit gebeurt altijd op een projectmatige basis met focus op een integrale en preventieve aanpak en duurzaamheid: een aanvraag draagt bij aan ons dekkend aanbod, het verstevigen van de basisondersteuning en/of inclusief onderwijs. 

Voor het realiseren van verbeteringen rond passend onderwijs op schoolniveau en kleinere projectinitiatieven zijn impulsgelden beschikbaar. Scholen kunnen een voorstel voor een ontwikkelimpuls indienen bij het samenwerkingsverband. Is een impuls specifiek gericht op begaafdheid? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier ontwikkelimpuls begaafdheid

Er zijn specifieke projecten op scholen, maar ook projecten die bijdragen aan dekkend aanbod in Haaglanden. Meer weten van een aantal van lopende projecten en impulsen binnen ons samenwerkingsverband? Neem een kijkje bij begaafdheid, AB-diensten ter versterking van basisondersteuning op schoolniveau en Buitenkans.

Komende periode nemen we de procedure rondom projecten en impulsen onder de loep. Naar aanleiding van de ervaringen van afgelopen jaren worden de procedure en criteria aangescherpt. Zodra er weer projecten kunnen worden aangevraagd, zullen we dit communiceren.