AB-diensten

SBO Het Avontuur, SBO De Bonte Vlinder en de Loodsboot kunnen worden ingezet om scholen te faciliteren bij het versterken en verdiepen van de basisondersteuning. Denk aan een doorgaande lijn in gedrag, leren leren of opzetten van leerlijnen. Samen met één van de AB-diensten wordt een hulpvraag geformuleerd, een plan van aanpak opgesteld en worden de scholen ondersteund bij de uitvoer van dit plan. In dit document vindt u de voorwaarden en procesafspraken omtrent deelname aan een AB traject voor schooljaar 2022-2023.

Voor meer vragen verwijzen we naar de drie AB-diensten of de adviseurs passend onderwijs.