Begaafdheid

Doel is een dekkend en passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in Haaglanden. In het project begaafdheid richten we ons specifiek op leerlingen met een begaafdheidsprofiel en extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Dit beogen we door in te zetten op alle lagen van de driehoek. We zetten dus in op de basisondersteuning, de extra ondersteuning en ook specifieke lesplaatsen in het SBO voor  begaafde leerlingen. We streven naar een brede ontwikkeling, denk hierbij aan scholing, professionalisering, samenwerking met het voortgezet onderwijs, ontwikkelimpuls, het steunpunt begaafdheid en ook onderwijsplaatsen in het SBO specifiek voor begaafde leerlingen met specifieke onderwijs en ondersteuningsbehoeften. Voor de uitleg van het volledige project zie hier de subsidieaanvraag. Het project wordt mede gefinancierd met behulp van de subsidiemiddelen beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. 

Wil je meer weten over het project begaafdheid? Klik dan hier voor de tussenevaluatie. Of ben je benieuwd hoe de groepen voor begaafde leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften op SBO de Bonte Vlinder eruit zien? Zie hier voor het filmpje van de Bonte Vlinder.

Heeft uw school de ambitie om een schoolbreed aanbod of het beleid begaafdheid verder te ontwikkelen? Ga dan voor het Ontwikkelimpuls Begaafdheid. Op de volgende data kan de aanvraag voor het ontwikkelimpuls worden ingestuurd, om met twee weken een reactie te kunnen ontvangen:
- 2 februari 2023
- 20 maart 2023

- 17 mei 2023

Een aanvraag kan ook tussentijds worden ingestuurd, dan laat het antwoord echter langer op zich wachten.

Houdt de bijeenkomsten pagina op de website goed in de gaten als het gaat om scholing, intervisie of andere manieren van het uitwisselen en opdoen van kennis op het gebied van begaafdheid.

Wil je meer weten over de intervisie Begaafdheid? Mail naar begaafdheid@sppoh.nl.