Buitenkans

In het Programma Samenwerking Passend Onderwijs en Jeugdhulp investeren de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en de samenwerkingsverbanden SPPOH en SWVZHW sinds 2019 in een betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit heeft geresulteerd in een aantal mooie projecten en afspraken zoals het integraal samenwerken met ketenpartners (MDO, startgesprek met de ketenpartners en routeboek verzuim- en thuiszitters). Tegelijk zien we mogelijkheden om de aansluiting onderwijs en jeugdhulp en de samenwerking verder te verbeteren. De volgende stappen staan centraal in het programma Samenwerking Passend Onderwijs Jeugdhulp:

  1. Ondersteuning van scholen zou meer dan nu gebaseerd moeten zijn op de context en schoolpopulatie. Met andere woorden, samenwerken in de wijk en een doelgroepgerichte aanpak.
  2. De school moet vind- én werkplaats worden, oftewel jeugdhulp moet dichter bij de school worden georganiseerd, zodat kinderen thuis nabij onderwijs kunnen volgen.

In het PO focussen we ons met Project Buitenkans op een goede samenwerking tussen school en de jeugdhulp, waarbij de jeugdhulp op school geboden kan worden en laagdrempelig is voor kinderen en hun ouders die extra ondersteuning nodig hebben. Het Project is aan de slag met zes scholen in de wijken Transvaal, Duindorp en Moerwijk/ Bouwlust in het basisonderwijs en op 11 scholen in het voortgezet onderwijs. De opgedane kennis, nieuwe inzichten en zeker de geleerde lessen worden gedeeld via het Kennis- en Leernetwerk van Buitenkans met alle scholen in de Haagse regio. Het verhogen van o.a. de betrokkenheid van de ouders staat hoog op de agenda. Bekijk hier een korte film die hierover in Transvaal is gemaakt. Volg het dossier Ouderparticipatie via LinkedIn en de website van Buitenkans. Lees de tips van de experts, welke stappenplannen NPO biedt en hoe scholen in Amsterdam het aanpakken. Gaat jouw school werk maken van ouderparticipatie en heb je interesse in dat wat je daarvoor in kan zetten? Bespreek dit met de deelnemende scholen van Buitenkans en in je gesprekken met je bestuur en/of adviseur.

Via het kennis- en leernetwerk, worden alle scholen in Den Haag betrokken bij Project Buitenkans. Wil je ook kansen in jouw wijk vergroten? Het verzuim terugdringen? Beter samenwerken met professionals? Of bijvoorbeeld een boost geven aan ouderparticipatie? Ontdek wat Project Buitenkans jou te bieden heeft via www.project-buitenkans.nl en volg de ontwikkelingen via LinkedIn.

Magazine 1