Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA’s)

Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA’s) in het Speciaal Onderwijs

In de afgelopen jaren is binnen het speciaal onderwijs in toenemende mate ondersteuning vanuit de jeugdhulp nodig geweest om leerlingen continuïteit van onderwijs te kunnen bieden. Tot nu toe moest dit per leerling aangevraagd worden, hetgeen leidde tot veel administratieve last en soms meerdere (externe) ondersteuners in de klas. Vanaf 1 april 2022 ontvangen leerlingen op de scholen voor speciaal onderwijs in ons samenwerkingsverband Onderwijs- Jeugdhulp Arrangementen (OJA’s). Dit heeft ten doel om met minder zorgpartners en meer vaste zorgprofessionals samen te werken en natuurlijk continuïteit van onderwijs te bieden voor deze leerlingen. 
 
Een OJA is een combinatie van (extra) onderwijsondersteuning en jeugdhulp voor leerlingen die zonder deze hulp niet kunnen deelnemen aan het onderwijs. Deze jeugdhulp is een vorm van een voorliggende voorziening, waarvoor geen aparte toeleiding van een gezinscoach nodig is. De deelnemers van het multidisciplinair overleg op school bepalen met elkaar of, wanneer en waarom een leerling gebruik kan maken van een OJA. Komend jaar zullen we als onderwijs (de scholen, besturen en SPPOH) en de drie betrokken gemeenten samen optrekken om de OJA’s tot een succes te maken.

Er zijn 4 verschillende OJA’s waarvan we er binnen SPPOH 3 kunnen inzetten: persoonlijke verzorging voor leerlingen binnen cluster 3, persoonlijke begeleiding voor leerlingen in cluster 3 en 4 en ambulante begeleiding voor leerlingen op de Blokpoelschool.

Afbeelding verwijderd.