Steunpunten

meisjes laptops

Voor sommige leerlingen is zeer specifieke expertise gewenst, bijvoorbeeld om onderwijsbehoeften in kaart te brengen of om mee te denken over de juiste vorm van ondersteuning. In samenwerking met basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs faciliteert het samenwerkingsverband steunpunten waar scholen terecht kunnen met vragen over specifieke problematiek. Experts kunnen door de scholen betrokken worden voor consultatie en advies om zo nog beter te kunnen bieden wat kinderen nodig hebben.

Op dit moment kunnen scholen terecht bij de volgende steunpunten:

Steunpunt Begaafdheid Steunpunt Trauma

Steunpunt Hersenletsel Steunpunt Autisme