Steunpunt Hersenletsel

Per jaar krijgen de ouders van meer dan 19.000 kinderen en jongeren tot 24 jaar te horen dat hun kind hersenletsel of restklachten van hersenletsel heeft opgelopen. Hersenletsel kan ontstaan door een val, een stoeipartij, een ongeluk of door ziekte. Goede begeleiding en voorlichting in het onderwijs en in het gezin zijn belangrijk om gevolgen op lange termijn te voorkomen of te verminderen. 
Het Steunpunt Hersenletsel van (V)SO de Piramide biedt in samenwerking met het Samenwerkingsverband SPPOH, laagdrempelig en snelle ondersteuning voor scholen. Het aanbod bestaat uit de volgende faciliteiten:

  • Voor advies aansluiten bij het MDO op de school
  • Observatie van leerlingen
  • Tips en adviezen in relatie tot vroeg signalering en omgaan met restklachten
  • Het Steunpunt vormt een schakelfunctie tussen ziekenhuis, revalidatie, school, thuis en hulpverlening
  • In sommige gevallen is ondersteuning bij de aanvraag van arrangement en TLV mogelijk.

Meer informatie

Contact

Suzanne de Roos
s.deroos@hmsdepiramide.nl