Verzuim en thuiszitters

Gezamenlijke aanpak verzuim en thuiszitters in Haaglanden

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat ze deelnemen aan het reguliere onderwijs. Het terugdringen van verzuim en het aantal thuiszitters is daarom een belangrijke doelstelling. Onderwijs, gemeenten en jeugdhulp hebben de handen ineen geslagen om dat te bereiken. Daarvoor is een aanpak ontwikkeld die is vastgelegd in een Routeboek Verzuim en Thuiszitters. Het doel is helder: geen enkel kind zit langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en zorg.

Hoe we dat doen? Door beter samen te werken en te focussen op preventie. En als er verzuim optreedt, samen op te trekken in het oplossen van het probleem. In het MDO worden tijdens een startgesprek concrete afspraken gemaakt over de aanpak, zodat scholen maximaal worden ondersteund.

Wil je meer weten over het Routeboek?

Klik hier voor het routeboek.

Klik hier voor een korte animatie waarin de aanpak wordt uitgelegd. 

Klik hier voor het webinar over het Routeboek Verzuim en Thuiszitters. 

Klik hier voor een overzicht van de route met uitgebreide toelichting.

Klik hier voor de 'richtlijn advies- en doorbraaktafel',

 

Het Loket Verzuim en Thuiszitters is bereikbaar via  loketrouteboek@sppoh.nl