Vraag & antwoord

ladekast

School heeft in een bepaalde groep diverse leerlingen met extra ondersteuning, de aangemelde leerling kan daardoor niet worden geplaatst omdat de druk in de groep te hoog zou worden. Heeft de school zorgplicht?
Ja, het criterium vol geldt alleen als de groep fysiek vol is. De criteria ten aanzien van het maximum aantal leerlingen in een groep moeten uit de schoolgids en/of het schoolondersteuningsplan blijken. De criteria moeten voor ouders vooraf helder zijn. Als een leerling niet geplaatst kan worden in verband met de ondersteuningsbehoefte van de leerling, dan heeft de school zorgplicht.

Een leerling heeft naast extra onderwijsondersteuning ook zorg nodig. Wie moet dat regelen?
Als in overleg met ouders blijkt dat er meer nodig is dan alleen onderwijsondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdhulp, dan zijn er verschillende mogelijkheden om dit te regelen. Ouders kunnen zelf hulp inschakelen, bijvoorbeeld via de huisarts. Ook is het mogelijk om het CJG te betrekken. Dit gebeurt altijd via de schoolmaatschappelijk werker + die aan de school verbonden is. De SMW+'er zal samen met de contactpersoon binnen het CJG kijken welke hulp passend is. Een schoolmaatschappelijk werker kan ook zelf hulp bieden, maar dit zijn lichte interventies en nooit gericht op behandeling.

Hoe kan ik een met wachtwoord beveiligd PDF bestand (b.v. het deskundigenadvies) ontsleutelen?
Dit is mogelijk als u de toegangscode weet. Zie hier de handleiding.